Wehrmacht slår tilbake

I juni 1941 var Kharkov den fjerde største byen i Sovjet­unionen med 833 000 innbyggere. Byen var også det industrielle sentrum i Ukraina og et viktig jernbane­knutepunkt. Til tross for dette anså ikke Hitler byen for å være så viktig at han gjorde byen til et spesifikt mål i sitt Førerdirektiv 21. som han publiserte den 18. desember 1940. Direktivet ga grunnlaget for Operasjon Barbarossa, angrepet på Sovjetunionen. I stedet var hovedmålet for generalfeltmarskalk Gerd von Rundstedts Armégruppe Sør å ødelegge Den røde armé vest for elven Dnepr for så å innta Kiev. Det ble videre antatt at Kharkov og de østlige delene av Ukraina skulle være lette å innta i de videre operasjonene.

Da Operasjon Barbarossa startet, 22. juni 1941, bruke Armégruppe Sør mesteparten av sommeren på å kjempe seg vei til Kiev. Armégruppens spydspiss var generalfeltmarskalk Walter von Reichenaus 6. armé og generaloberst Ewald von Kleists Panzergruppe 1. Den røde armés Sørvestfront, under ledelse av generaloberst  Mikhail Kirponos, ytte betydelig mer motstand enn antatt og tvang Hitler...

På dette tidspunktet overtok marskalk Timosjenko ledelsen over restene av Sørvestfronten, som i all hovedsak besto av fire svake divisjoner, som var strukket utover en 250 kilometer bred front, fra Sumy i sør til Dnepropetrovsk i nord. Han etablerte en ny forsvarslinje vest for Kharkov med sin 38. armé tidlig i oktober, samtidig med at...

STAVKA konsentrerte sine styrker om å stoppe Operasjon Taifun, angrepet på Moskva. Timosjenko kunne derfor ikke forvente seg noe særlig hjelp. Hans situasjon ble enda verre da von Kleist omringet to tredjedeler av den russiske Sørfronten ved Azovsjøen, den 6.–10. oktober og truet på denne måte sørflanken til Timosjenko. Til tross for dårlig vær og...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.