Stikkord: Wessex

927 – året Æthelstan skapte England

Det er ikke mange datoer i den angelsaksiske æraen som har betydning i dag. Ett år på 900-tallet skulle imidlertid vise seg å bli et avgjørende vendepunkt, forklarer Michael Wood.  Det er mange engelske monarker som av ulike grunner med rette kan kalles stamfar til den engelske staten. Få har imidlertid en mer direkte grunn… Les mer »