Stikkord: Krigshistorie

Hitlers slag om Storbritannia

Det britiske flyvåpenets suksess i lufta sommeren 1940 avsporet Hitlers invasjonsplaner og utgjorde Nazitysklands første militære nederlag. I juni 1940 sto Storbritannia alene med Europas skjebne i hendene. Hitler hadde lagt en plan for å underlegge seg både Polen og Norge, og for sitt knusende hærtog gjennom Luxemburg, Nederland, Belgia og Frankrike, men heldigvis hadde… Les mer »

Blitzkrieg: Hitlers lynkrig

Få ganger i moderne krigshistorie har to jevnsterke militærmakter utkjempet en så ujevn kamp. Slaget om Frankrike var over på noen uker. Blitzkrieg, «lynkrigen», er et tysk uttrykk vestlige medier brukte til å beskrive hurtigheten og dyktigheten i Tysklands invasjon av Polen i september 1939. Den konflikten, hvor det gjenoppståtte Tysklands gryende militærmakt var satt… Les mer »

Slaget om Skagerrak

Verdens største sjøslag Fiskere som greide ut garn ved Hvide Sande på den danske vestkysten dette vårdøgnet mellom mai og juni 1916, løftet rett som det var hodene fra arbeidet og lyttet mens de stirret utover havet. Fjerne, tunge drønn kom stadig rullende mot strendene og døde langsomt ut innover det flate hedelandskapet. Flere av… Les mer »

Profil: Mannskapet på Q-skip

Tyskland var ikke først ute med å utvikle ubåtvåpenet, men dette ble et av de viktigste kortene for å forsøke å slå England ut av første verdenskrig. Det tyske angrepet mot Frankrike ble stoppet på slutten av 1914. Partene gravde seg ned i skyttergravene, der ny teknologi og økt ildkraft hindret gjennombrudd for noen av… Les mer »

Styrke Z i Sør-Kina-havet

Den 7. desember 1941 angrep japanerne den amerikanske flåtebasen i Pearl Harbour og senket og skadet store deler av den amerikanske flåten. Loddet var kastet; Japan var i krig med USA. Japan hadde drevet krig mot Kina siden 1937, og angrep sovjetisk territorium i august 1939. De ble slått av sovjetiske styrker under ledelse av… Les mer »

Farvel til «Laconia»

I andre halvdel av 1942 gikk ikke ubåtkrigen i Atlanteren lenger så bra for Tyskland. Dagene da ubåtene forlot sine baser langs franskekysten til toner av hornorkestre som spilte pompøs marsjmusikk var borte, og dagene da de kom hjem i triumf med raskt stigende lister over senkinger var også borte. Nå hendte det alt oftere… Les mer »

Libertyskipene

Den 12. november 1942 ble det satt en bemerkelsesverdig rekord på Richmond-verftet i California. På kun fire døgn og femten timer – fra kjølstrekking til sjøsetting – klarte man å sette sammen båten «Robert E. Peary». Hva lå til grunn for denne bragden og hvorfor var den nødvendig? I 1942 raste kampen om Atlanteren. Tyske ubåter… Les mer »

Konvoi PQ 17 til helvete

Den 27. juni 1943 la 35 britiske og amerikanske handelsskip ut fra Island med Murmansk i Sovjetunionen som mål. Ruten gikk gjennom det ugjestmilde Nordishavet og på lur lå både tyske fly og ubåter og ventet. Det kom til en av andre verdenskrigs verste massakre på sjøen og snaue to uker senere ankom kun ti… Les mer »

Under overflaten

Miniubåter – motets og fortvilelsens våpen Det var natt til 13. oktober 1939. Sted: Øst for Ørknøyene. På meget farlig oppdrag: U-47, en type tysk ubåt i serien VIIB, under kommando av Kapitänleutnant Günther Prien. Båten hadde en lengde på 66,5 meter, et mannskap på fire offiserer og 40 mannskaper. Mål for nattens operasjon: Å trenge… Les mer »

Dødens konvoi

MS «Borgestad» mot «Admiral Hipper» Den 30. januar 1941 forlot konvoi SLS 64 Freetown, hovedstaden i Sierra Leone, og dampet rolig nordover mot sitt mål – Storbritannia. Konvoien besto av 19 skip fra ulike allierte og nøytrale nasjoner der tre av skipene, MS «Borgestad», DS «Bur» og MT «Varangberg», var norske. Konvoileder var MS «Borgestad»,… Les mer »

Japanske selvmordsbåter

Båtføreren måtte være dyktig og ha vilje til å utføre et angrep på kloss hold for å lykkes, og hans muligheter til å overleve var små. Ideen om Kamikaze ble foreslått av viseadmiral Takijiro Onishi, sjef for 1. Luftflåte ved Luzon, den 19. oktober 1944 som et middel for angrep og som en forsikring om… Les mer »

Norge vs Sverige

Det er over 200 år siden vi var i krig med vårt naboland Sverige. Den kalles 7-årskrigen for 17. mai 1807–1814. Dette var Norges frihets- og selvstendighetskamp mot våre naboland som hadde tvunget oss inn i unioner vi ikke ønsket. Denne artikkelen skal ikke behandle det politiske spillet rundt krigen, men konsentreres om de norske… Les mer »

Krigsåret 1940

Tyske styrker erobret Vest-Europa uten vanskeligheter og forberedte seg på seier, men britene ville ikke gi opp. Den 14. mai 1940 igangsatte tyskerne et massivt flyangrep på Rotterdam, før de rykket hurtig fram på bakken. Liknende angrep ble utført i hele Fastlands-Europa, og Frankrike falt på forsommeren. I juni erklærte Italia krig mot Storbritannia og… Les mer »

Krigsåret 1941

Ved årets begynnelse raste krigen i Europa og i Nord-Afrika, men ved årets slutt hadde konflikten blitt verdensomspennende. Etter to år lå krigen an til å bli global. Både aksemaktene og de allierte kjempet for å sikre ressursene til krigsinnsatsen og dro med seg Balkan, Midtøsten og Sovjetunionen i krigen. Aksemaktene handlet etter sine offensive planer…. Les mer »

Krigsåret 1942

Da balansen ble forskjøvet, led aksemaktene nederlag i Stillehavet og i Afrika. Men de hadde også store seire. Med USA i de alliertes rekker var krigen i starten av 1942 blitt verdensomspennende. De første månedene ga aksemaktene framgang, men da de allierte utviklet samarbeidsstrategier, skulle maktbalansen forskyves. Japan kjempet mot britiske, nederlandske og amerikanske styrker. De… Les mer »

Krigsåret 1943

Tidevannet snur for de allierte – amerikanske og britiske styrker tar initiativet og tvinger aksemaktene over på defensiven. Det lot til at nazistene begynte året bra, men det ble snart klart at høydepunktet var passert. Tyskland ville bli slått. Det første tegnet på aksemaktenes troppers kapitulasjon var ved Stalingrad i februar. Hitler led ytterligere nederlag… Les mer »

Krigsåret 1944

De alliertes dominans fortsetter. De lykkes med D-dagen, på østfronten, Filippinene og med det burmesiske felttoget. Ved starten av 1944 begynte de allierte å se at krigen kunne ende i seier. En vellykket framrykking nordover i Italia presset tyskerne bakover til Gustavlinjen. I England ferdigstilte generalene planene for invasjonen av Normandie, som skulle skje i juni…. Les mer »

Krigsåret 1945

Krigens siste stadier avslørte den grusomme sannheten om hva menneskeheten er i stand til. Krigen er over, men til hvilken pris? Ved årsskiftet var tyskernes siste offensiv mot de allierte, i Ardennene, i ferd med å mislykkes. Endelig så det ut til å bare være et tidsspørsmål før nazistene ville kapitulere. Men tross det uunngåelige… Les mer »

Flyveress under Den første verdenskrig

Det er lett å glemme at da disse «luftens riddere» møttes i kamp, var flyving fremdeles i sin barndom. En av de største begivenhetene i flyets historie fant sted kun seks år før utbruddet av krigen, da Louis Bleriot fløy over Den engelske kanal. Denne begivenheten satte fly på det historiske kartet og førte til… Les mer »

Den svarte fredagen

Andre verdenskrig gikk ubønnhørlig mot slutten. Luftwaffe var bare en skygge av sitt tidligere jeg, ikke minst på grunn av drivstoffmangel og problemer med å få trent opp nye flyvere. Men over Førdefjorden 9. februar skulle de bite kraftig fra seg mot en alliert luftstyrke som kom inn for å ramme skipsfarten langs norskekysten. Detaljene… Les mer »