Stikkord: forskning

Forskning på søvn

Hvorfor går noen i søvne? Hvorfor drømmer du? Hvorfor får du ikke sove?  Du sover en tredjedel av livet, og søvn er livsviktig for kroppen. Tross mange års forskning er forskerne fortsatt usikre på hvorfor vi sover. Trøttheten er umulig å ignorere, og det er nytteløst å holde seg våken over lengre tid. Til slutt… Les mer »

Livet etter 100

Anti-aldringsforskerne gjør seg klare til å flytte grensene. Hvor gamle kan vi bli? Vi blir født, vi le­ver, og vi dør. Det­te er den men­nes­ke­li­ge ek­si­sten­sens na­tur­li­ge syk­lus, men noen le­ver imid­ler­tid len­ger enn and­re. Det eld­ste men­nes­ket gjen­nom ti­de­ne var frans­ke Jean­ne Louise Calment, som ble im­po­ne­ren­de 122 år og 164 da­ger. Men hva… Les mer »

Jakten på lykke

Mange mennesker lider av tung depresjon. ZOE CORMIER ser nærmere på hvordan forskere prøver å skru den nevrokjemiske bryteren fra tungsinn til lykke. Rundt 350 millioner mennesker verden over er rammet av depresjon. Denne vanlige psykiske lidelsen er den største årsaken til uførhet i den vestlige verden, ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO. Hva er det egentlig… Les mer »

Hva gjør deg til akkurat deg?

Hjernen — en klump bestående av milliarder av nerveceller — er ikke bare det mest kompliserte organet du har i kroppen. Det er faktisk det organet som holder deg i live. RITA CARTER ser på hvordan genene og omverdenen påvirker de små grå cellene, og på den måten former både personlighet og adferd. Åstedet var… Les mer »

Slik fungerer hjernen

Noen sier at vi vet mer om havdypet og verdensrommet enn hva som rører seg inni hodet vårt. RITA CARTER avslører hva vi vet om hjernen i dag. Hjernen vår er et elektrisk apparat som styrer alle våre sanser, tanker, følelser og hand- linger. Og det fantastiske er at den gjør alt dette med litt… Les mer »