Stikkord: 2. verdenskrig

Stalins største nederlag

Slaget om Kiev høsten 1941 regnes som tidenes største omringningsslag. Det var et resultat av Hitler og Stalins stahet og er fremdeles omdiskutert, til tross for overraskende liten akademisk oppmerksomhet sammenlignet med dets betydning og omfang. Slaget står som selve kroneksempelet på hvordan stadig svakere tyske formasjoner kunne utnytte Stalins lammende effekt på sine underordnede… Les mer »

Én panservogn holdt tyskerne tilbake i to dager

UTDRAG FRA GENERAL ERHARD RAUS’ MEMOARER Den tyske generalen Erhard Raus kjempet på Østfronten som panserdivisjonskommandant. Dette er et utdrag fra hans bestselgende memoarer, om én panservogn som holdt ham tilbake i nesten to dager. Vi kommer inn i Raus’ memoarer i kapittel 2 der de tyske styrkene slåss om et område som heter Raseinai…. Les mer »

Prokhorovka – Verdens største panserslag

Introduksjon Monstre av stål møttes i et slag som ingen før hadde sett maken til, et inferno av stål, ild, blod og død. Hundrevis av stridsvogner utkjempet en titanenes kamp, etter slaget stod det igjen over 250 utskutte og utbrente vrak av sovjetiske stridsvogner. På tysk side hadde man mistet 3 stridsvogner. Bakgrunnen for den… Les mer »

Det tredje rikets dødskamp

Første verdenskrig hadde også endt med tysk kapitulasjon, men bortsett fra grensereguleringer og okkupasjonen av Rhinland og Saarland, ble ikke Tyskland selv besatt. Ved Casablanca-konferansen i 1943 og senere ved Jalta i februar 1945, ble derimot de allierte statslederne enige seg imellom om at en betingelsesløs tysk kapitulasjon var eneste akseptable utgang på krigen. Selv… Les mer »

Operasjon Tyfon

Da den tyske krigsmakten angrep Sovjetunionen, forventet Hitler og hans nærmeste menn at Sovjetunionen skulle falle innen kort tid. Tyskernes plan var å beseire den sovjetiske Røde armé vest for elvene Dnepr og Dvina. Dette var viktig for at forsyningslinjene skulle fungere. Hvis de ikke lyktes i å slå Den røde armé på riktig side… Les mer »

Det karelske neset

Da Mannerheim reddet Nordens skjebne Hvor mange vet at Nordens etterkrigshistorie ble avgjort sommeren 1944 på Det karelske neset? Eller at kampene der var det største slaget i Nordens historie? Etter Vinterkrigen 1939–40 var Finlands situasjon svært utsatt. Etter først å ha foretatt sonderinger om et nordisk forsvarsforbund og deretter om en union med Sverige,… Les mer »