Supervulkaner – dødeligere enn en asteroidekollisjon

Mange husker flyplasskaoset våren 2010, da en av Islands største vulkaner, Eyafjallajökull, hadde utbrudd etter å ha sovet i nesten to hundre år.

Det er kanskje vanskelig å tro når man tenker på hvor enorme skader Eyafjallajökull forårsaket, men utbruddet på Island var lite sammenliknet med de tilintetgjørende kreftene til en supervulkan. Utbruddet til Eyafjallajökull målte ikke mer enn 4 på Den vulkanske eksplosivitets-indeksen (VEI), som går fra 0 – 8. Et utbrudd som er så kraftig at...

Det er aldri registrert noe slikt utbrudd, likevel skjer de med 10 000 – 100 000 års mellomrom. Det er fem ganger så ofte som en asteroidekollisjon som er stor nok til å true menneskeheten. Ifølge forskerne er det ikke noe som tyder på at det kommer et slikt superutbrudd med det første, men før...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.