Romerske beleiringer

Slik trengte romerne gjennom selv den tykkeste mur for å skape et keiserrike. Gjennom flere århundrer utvidet romerske felttog Det romerske riket, senere Det romerske keiser-riket. Romerne hersket over enorme landområder i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. Takket være en veltrent hær, godt ingeniørarbeid, spissfindig teknologi og snarrådige taktikker skapte de seg et formidabelt rykte. Når...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.