PROFIL: Russisk infanterist

Napoléons invasjon av Russland 24. juni 1812 ble skjebnesvanger for Europas hersker. Napoléon hadde beseiret sine fiender gjennom en rekke felttog og satt igjen med en fiende i vest – England. Russland fortsatte sin handel med franskmennenes arvefiende og var ikke villig til å la seg diktere av den franske keiseren. Napoléon ønsket å markere...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.