NASAs elektriske drømmer

Vi ser nærmere på Maxwell og elektro-flyvningens framtid. Hvorfor har NASA begynt å arbeide med elektriske fly?  Lenge har mulighetene for elektroflyvning vært hindret av batteriers vekt og lave energitetthet, eller av vekten på andre strømkilder som turbindrevne generatorer. Nå som vi har fått betydelig lettere batterier med høyere energitetthet, er batteridrevne fly en mer...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.