Trajan: Romerrikets beste keiser

Trajan var en nyskapende statsmann som styrte Romerriket med visdom og moral da det var på sitt mektigste geografisk sett. Men han var også en dyktig strateg. Han erobret blant annet Dakia, en stor bragd som blir dokumentert på den berømte søylen som bærer hans navn.

For hans samtidige var han ganske enkelt «den beste», optimus princeps, og sjelden har en keiser vært så godt likt. Han ble feiret av historikere og forfattere både i sin samtid, som for eksempel av Tacitus og Plinius den yngre, men også lenge etterpå. Til og med Dante Alighieri hyllet mange århundre senere Trajan for...

Dante plasserte ham i skjærsilden i stedet for i himmelen kun fordi han ikke var kristen. Hans omdømme og berømmelse var vel fortjent. Marcus Ulpius Nerva Traianus regjerte i tjue år, under det første århundreskiftet etter Kristus. Han viste store militære og politiske ferdigheter. Han var ærlig, fremsynt og fremmet til og med veldedighet -...

Kort sagt, han var en komplett statsmann som ga sine undersåtter en av de lykkeligste og mest velstående periodene i Romerriket. Denne «gullalderen» skulle fortsette med andre keisere i det nerva-antoninske dynasti.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.