Peter den store

Han bygde opp et imperium nærmest fra ingenting, og gjorde det til et av de viktigste i Europa. Da Peter styrte i Russland overvant han flere militære stormakter og la et viktig grunnlag for fremtiden.

Hvis man tenker på alt denne tsaren gjorde for å radikalt reformere landets strukturer, for å bryte ned dypt forankrede tradisjoner og at han til og med skapte en ny hovedstad, er det ikke rart at han fortjente tilnavnet «den store». I tillegg til å overvinne konspirasjoner i selve Russland, i mektige og ambisiøse naboland,...

Flere hundreår måtte «tas igjen». Til tross for dette klarte han på kort tid å bringe Russland inn i moderne tider. Han var ikke engang den rettmessige arvingen til tronen: Faren, tsar Aleksej, hadde fått Peter med sin andre kone Natalja. Derfor var nummer én i arverekken i den dynastiske linjen halvbroren Fjodor, sønn av...

I hele sitt liv hadde Peter et merkelig forhold til makten. For ham var det et slags spill, en lek. «Universitetet for fest og fyll» kalte han vennekretsen der han og vennene blant annet parodierte religiøse seremonier. Han avskydde etiketten, formalitetene og ritualene ved hoffet, enten det var han eller andre som måtte utføre dem....

Han var absolutt ikke den eneste mektige som brukte dobbeltgjengere som kunne vises offentlig i hans sted, men selv gikk han så langt at han kledde seg som en enkel håndverker eller som en vanlig sjømann for å forsvinne blant vanlige innbyggere.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.