Nikola Tesla

Nikola Tesla var mannen som oppfant vekselstrømmen – og han er den vi kan takke for at vi i dag kan bruke et utall av tekniske apparater som gjør livet lettere.

Nikola Tesla var en dyktig oppfinner, som er blitt kalt «Vestens trollmann». Han viste oss hvilke mange muligheter strøm gir oss i hverdagen. Han er aller mest kjent for oppfinnelsen av vekselstrøm. Det er den strømmen som kommer ut av stikkontaktene hjemme hos deg og sørger for at det er lys i huset. Når du...

Tesla ble født i 1856 i den lille landsbyen Smiljan i det nåværende Kroatia -- som den gang tilhørte det østerrikske keiserrike). I 1875 begynte han å lese til ingeniør, og han valgte å studere mulighetene for vekselstrøm.

Det finnes to typer strøm. Ved vekselstrøm skifter strømmen retning hele tiden. Ved likestrøm går strømmen bare den ene veien.

Thomas Edison, som utviklet glødepæren, var tilhenger av likestrømmen, mens Tesla foretrakk vekselstrøm. Som vi kommer tilbake til, skulle de to oppfinnerne senere komme opp i en voldsom strid om hvilket system som er best.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.