Michael Faraday

Elektriske motorer, generatorer og transformatorer har vært med på å definere det moderne samfunnet. Den engelske kjemikeren og fysikeren Michael Faraday laget de første eksemplarene av alle disse apparatene.

Han var en mer rendyrket vitenskapsmann enn oppfinner, men Faraday var likevel praktisk anlagt. Det gjorde at han kunne finne et praktisk bruksområde for noen av de utrolige tingene han skapte i laboratoriet. 

Michael Faraday var født i London i 1791. I motsetning til de fleste vitenskapsmennene på sin tid var han ikke født inn i en velstående familie, og han hadde ikke mye formell utdannelse.

Da han var 13, fikk han lærlingplass som bokbinder, og det var her hans interesse for vitenskap ble vekket. Faraday benyttet anledningen til å lese mange av bøkene han skulle binde og ble svært kunnskapsrik etter hvert. I 1812 fikk han billetter til en forelesning av den engelske kjemikeren Humphrey Davy, som skulle pensjonere seg...

Faraday ville gjerne komme seg bort fra bokbindingen, og skrev notater fra forelesningen, bandt dem inn og presenterte dem for Davy i håp om et jobbtilbud. Da det ble en stilling ledig, ansatte Davy Faraday som sin assistent.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.