Marie Curie

Trampeklappen fylte auditoriet. Hun trykket hånden og mottok prisen. Hun sammenlignet det med forrige gang hun mottok prisen – den gangen hadde hun mannen ved sin side. Dette var nok et skjellsettende øyeblikk. Hun hadde satt rekord og rystet det mannssjåvinistiske forskermiljøet i grunnvollene verden over.

Det er kun én person som har mottatt to Nobelpriser på to ulike fagfelt: Marie Curie. Utad var hun sky og tilbaketrukket, men likevel et stort geni. Hun var ikke bare den første kvinnen som fikk en Nobelpris, hun var den eneste kvinnen som fikk den to ganger. Det banebrytende arbeidet skulle imidlertid koste henne...

Marie Curie ble født i Warszawa den 7. november 1867, som den gang var en del av det russiske tsarriket.  Hun fikk navnet Maria Sklodowska og vokste opp i en intellektuell, men fattig familie. Faren var fysikklærer, ateist og patriot, og sterk tilhenger av et uavhengig Polen. Standpunktene hans sto i strid med autoritetenes syn,...

Maria tilbrakte sine første år på kostskolen som den dypt katolske moren hennes drev.

Men da moren døde av tuberkulose da Maria var elleve år, søkte hun tilflukt i farens laboratorium. Den stille, rasjonelle verdenen som besto av pipetter og problemløsning sto i voldsom kontrast til den politiske uroen som befant seg utenfor.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.