Madeleine McCann – Bortført fra barnesengen

Madeleine McCanns bortføring i mai 2007 og mediesirkuset som oppsto i kjølvannet av forsvinningen, kan fortelle oss mye om menneskenaturen. I likhet med tilfellet Jack the Ripper – og for så vidt andre uløste krimgåter – skapte mangelen på håndfaste bevis et tomrom som kunne fylles med spekulasjoner.

Det som kunne blitt en snublestein for mediedekningen, ble i stedet et springbrett for tanketom pludring og hyppige direktesendinger fra åstedet – uavhengig av om det skjedde noe nytt. I fjernsynsstudioene kom og gikk en evig strøm av «eksperter», som fikk sine femten minutters berømmelse – uten å kunne bidra en døyt til oppklaring av...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.