Leiv Eirikssons ferd til Vinland

De fantastiske sagaene og bragdene til de aller første europeerne i Amerika.

Columbus var ikke den første europeeren som satte foten på amerikansk jord. Ikke på langt nær. Leiv Eiriksson er vikinghelten som er den egentlige europeiske oppdageren av det amerikanske kontinentet.

Nesten fem hundre år før Columbus gikk i land på Bahamas, ankom en båt lastet med blonde, hvite menn Nord-Amerikas kyst. Vikingenes første oppdagelse av det som ble kalt Den nye verden var høyst sannsynlig ren flaks. I løpet av kort tid satte de imidlertid målrettet kurs mot det fruktbare landet i vest, under ledelse...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.