Keiser Augustus: Imperiets grunnlegger

Han var ambisiøs og bestemt, men hadde også respekt for tradisjoner. Augustus forvandlet Romerriket fra en republikk til et keiserrike og ga imperiet en lang periode med fred, velstand og politisk stabilitet.

På dødsleiet ble han gitt et speil slik at han kunne undersøke seg selv. Han hadde lite hår igjen og var hul i kinnene. Men det var ikke uvanlig at utseendet til en sytti år gammel mann var veldig forskjellig fra det som ble idealisert i form av statuene som var spredt i hvert hjørne...

Keiser Augustus lukket øynene for godt 19. august i år 14. Han døde i Nola, i regionen Campania. Da han døde, ble han opphøyd til en gud, og det ble bygget et praktfullt tempel på Palatinhøyden i Roma, det viktigste og helligste tempelet som ble bygd der. Han hadde styrt Roma i førti år.

Før han døde, hadde hans største bekymring vært at det skulle bryte ut opptøyer etter at han gikk bort. Kona Livia og deres adopterte sønn Tiberius hadde beroliget ham. Tiberius skulle ta Augustus’ plass, og overgangen skulle finne sted i perfekt ordnede former. I sin regjeringstid hadde han gått fra den ene seieren til den...

Han var stolt av alt dette, men fryktet at riket ikke kunne gå utover den nåværende utstrekningen. Derfor hadde han som en av sine siste beslutninger anbefalt å ikke utvide grensene ytterligere. Noen mente rådene kom fordi han fryktet at Tiberius skulle overgå ham selv. Men i virkeligheten var Augustus klar over at det utenfor...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.