Julius Cæsar

Den karismatiske despoten lovet å gjøre Romerriket storartet igjen, men endte med å gjøre seg selv til diktator for resten av livet.

Julius Cæsar ble født i juli i år 100 fvt., men måneden juli var ennå ikke oppkalt etter ham, den het Quintilis. Kartago var blitt knust i 146 fvt., og de østgreske maktene hadde underkastet seg, slik at Romerriket dominerte hele middelhavsområdet. Men ikke alt var fryd og gammen.

Noen måneder tidligere hadde politiske opptøyer ført til massakre på Forum Romanum. Men dette var ikke det første utbruddet av slik vold. I 133 fvt. ble en populær politiker som het Tiberius Gracchus brutalt slått i hjel sammen med mange av sine tilhengere.

Verre skulle det bli.

Da Cæsar var tolv år gammel, brukte den misfornøyde general Sulla legionene sine til å angripe Rom, ta kontroll over byen og drepe alle hans motstandere og enhver som våget å stå i veien for ham. Sulla dro så ut for å krige mot kong Mitridates av Pontos, det nåværende Nord-Tyrkia. Knapt et år senere...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.