Gustav Adolf den store

Takket være sin militære dyktighet ble han kalt «Løven fra Norden» – og med god grunn.

Gustav II Adolf (født 1594) var eldste sønn av svenske kong Karl IX av kongehuset Vasa. Hele hans voksne liv skulle vies krigføring. Det førte til at han endret Sveriges status og gjorde landet til en av de store aktørene i Europas politiske liv.

Da han inntok tronen som sekstenåring, lå Sverige i konkurranse med nabolandene om politisk og økonomisk overherredømme i Skandinavia og østersjøområdet. Da han døde bare 16 år senere, var Sverige med på å bestemme kontinentets fremtid. Det var tre hovedgrunner til at han lyktes så godt: han var gudfryktig lutheraner som trodde på rettferdigheten i...

Sveriges svake økonomiske stilling skyldtes geografien. Landets eneste handelsruter til resten av verden gikk via smale havstrekninger mot vest, stort sett dominert av Danmark og de nordbaltiske havnene Narva, Reval, Riga og polskkontrollerte Danzig. Sverige hadde verdifullt gods å eksportere – trelast, jern, kobber – og trengte adgang til fremmede markeder. Gustav Adolf arvet en...

Dette endte med et lite tilfredsstillende forlik i 1613, men Gustav Adolf var ikke innstilt på å slå seg til ro med den. Han ville frigjøre seg fra Sveriges geopolitiske begrensninger. Først rettet han oppmerksomheten østover mot Finskebukta, der den russiske kontrollen for tiden var svekket av interne politiske problemer.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.