George Washington

I dag hylles han som USAs far, men Washingtons vei til legendarisk heltestatus var både farlig og vanskelig.

Den 22. februar 1732 ble George Washington født som sønn av en plantasjeeier som holdt slaver. George fikk en blandet utdannelse av forskjellige læremestere, og planene om å gå inn i den britiske marinen falt i fisk da moren forbød det.

Skjebnen ville det i stedet slik at Washington ble landmåler, og i tre år reiste han rundt og gjorde oppmålinger i fylkesdistrikter i Virginia. Stillingen ble starten på en livsvarig interesse for jordeiendom, og han kjøpte sitt første jordstykke så snart han hadde tjent tilstrekkelig. Da den eldre broren døde i 1752, arvet Washington ikke...

Det skulle ikke vare lenge før Washingtons naturlige lederevner og pågangsmot sendte ham rett inn i stridens hete. Med en høyde på 1,88 raget han over sine samtidige, og Virginias generalløytnant Robert Dinwiddle valgte å bruke Washingtons respektinngytende, men inspirerende fremtoning til å prøve å overtale franskmennene til å fjerne seg fra landområdene England hadde...

Da de ikke gikk med på det, vendte Washington tilbake med en liten styrke og angrep den franske posten Fort Duquese, hvor han i løpet av et kvarter drepte kommandanten og ni menn og tok de øvrige til fange. Episoden fikk enorme internasjonale ringvirkninger, og både Storbritannia og Frankrike begynte å pumpe styrker inn i...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.