Benjamin Franklin

Mannen på 100-dollarseddelen hadde mange jern i ilden - og er en av de mest elskede amerikanerne.

Benjamin Franklin ble født i 1706 og ble kalt tusenkunster. Berømmelsen startet i 1730-årene, kanskje særlig på grunn av hans bok Poor Richard’s Almanack. Det var en liten bok full av morsomme og kloke ord om livet. Han kjøpte eiendommer og virksomheter, startet en brannstasjon og grunnla et bibliotek.

I 1741 oppfant han franklinovnen. Det var en peis som produserte mindre røyk og mer varme enn andre. Han trakk seg imidlertid tilbake fra forretningslivet i 1749 for å konsentrere seg om oppfinnelsene sine. Han oppfant bl.a. brilleglass med forskjellig styrke i samme glass.

Han oppfant også svømmeføtter og noe så spesielt som en glassharmonika. Det neste han kastet seg over, var elektrisitet. I 1752 utførte han det berømte eksperimentet med en drage og en nøkkel, som beviste at lyn er en elektrisk utladning. Vi kan bl.a. takke ham for oppfinnelsen av lynavlederen.

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.