Arkimedes

Den største og mest kjente oppfinneren i det antikke Hellas var også en av de største matematikerne. Han het Arkimedes fra Syrakus. Heldigvis vet vi mye om hans matematiske bevisføringer ut fra hans egne skrifter. Kunnskap om hans bemerkelsesverdige oppfinnelser har vi kun fordi andre i hans samtid dokumenterte det han gjorde.

Arkimedes ble født i Syrakus på øya Sicilia, som den gang var en koloni i det greske imperiet. Vi vet lite om livet hans eller hva slags person han var. Det lille vi vet, kommer fra kommentarer som er skrevet av historikere som levde samtidig eller ca. hundre år etterpå. Den viktigste kilden er den...

Ifølge Plutark var Arkimedes’ far astronom, og familien var nær beslektet med herskeren i Syrakus, kong Hiero II (ca. 306–215 f.Kr.). Kongens regjeringstid varte nesten like lenge som hele Arkimedes’ liv, og mange av Arkimedes’ aktiviteter ble gjort på oppdrag fra kong Hiero.

Kong Hiero spurte Arkimedes om han kunne konstruere en pumpe som kunne lense skipet hans under reisen til Alexandria i Egypt. Arkimedes fant opp en enkel, men genial løsning. Innretningen, som i dag kalles Arkimedes’ skrue, består av et spiralformet blad omtrent som brede skruegjenger, inni en sylinder. Skruen løfter vannet når den dreies rundt,...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.