Alfred Nobel

Få vitenskapsmenn har etterlatt seg en større arv enn Alfred Nobel. Den svenske kjemikeren fant ikke bare opp dynamitten, han oppfordret også andre vitenskapsmenn og -kvinner til å utforske nye studieretninger da han grunnla verdens mest prestisjetunge pris for intellektuelle prestasjoner: Nobelprisen.

Siden prisen ble etablert i 1901, har verdens største begavelser blitt belønnet for sitt arbeid med å videreutvikle vitenskapen og humanistiske fag. Nobel håpet at denne prisen, som blir evaluert av likemenn, ville flytte grenser til beste for menneskeheten, og Albert Einstein, Marie Curie og Alexander Fleming er blant de første mottakerne.

Alfred Bernhard Nobel var født i Stockholm den 21. oktober 1833. Foreldrene het Immanuel og Andriette. Faren var maskiningeniør med varierende grad av suksess med sine ulike oppfinnelser og produksjoner. I 1837 reiste han til Russland for å finne lykken. I 1842 hadde han etablert en vellykket virksomhet som produserte utstyr til det russiske militæret,...

Sammen med sine tre brødre Robert, Ludwig og Emil fikk Alfred hjemmeundervisning av privatlærere. Etter oppfordring fra den driftige faren, som også konstruerte og bygget gruver, utviklet Alfred et talent innen kjemi – med spesiell interesse for eksplosiver. I 1850 reiste Alfred til Paris for å studere kjemi under den franske professoren Pelouze som hadde...

Da Alfred Nobel kom tilbake til Russland, begynte han å arbeide i farens fabrikk. Her ble det produsert militært utstyr for Krimkrigen. Krigen var over i 1856, firmaet gikk konkurs, og Nobel-familien ble tvunget til å reise tilbake til Sverige. Alfreds to eldre brødre, Robert og Ludwig, ble igjen i Russland i håp om å...

Logg inn for å høre denne lydartikkelen.