Livet etter 100

Anti-aldringsforskerne gjør seg klare til å flytte grensene. Hvor gamle kan vi bli? Vi blir født, vi le­ver, og vi dør. Det­te er den men­nes­ke­li­ge ek­si­sten­sens na­tur­li­ge syk­lus, men noen le­ver imid­ler­tid len­ger enn and­re. Det eld­ste men­nes­ket gjen­nom ti­de­ne var frans­ke Jean­ne Louise Calment, som ble im­po­ne­ren­de 122 år og 164 da­ger. Men hva...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.