Hva var årsakene til at aksemaktene led nederlag i Nord-Afrika? Man kan selvfølgelig peke på en rekke grunner til nederlaget. Historikerne er enige om at et av de mest grunnleggende problemene de tyske og italienske troppene hadde å slite med, var knyttet til forsyninger. 

For at en armé under andre verdenskrig skulle kunne kjempe, var det av avgjørende betydning at styrkene hadde en jevn tilgang på vann, mat, ammunisjon, drivstoff, mannskap, våpen og reservedeler. Behovet for de ulike tingene varierte avhengig av situasjonen. Kravet om vann og mat til mannskap og hester var konstant, behovet for ammunisjon økte med...

Så hvorfor mislyktes aksemaktene i å forsyne armeene i Libya og senere også i Egypt? Her forklaringene er delte. Innførsel av forsyninger til Nord-Afrika foregikk i tre klare faser. Den første var transporten fra Tyskland til Italia. Disse foregikk primært med tog og britene kunne i liten grad gjøre noen for å forstyrre denne trafikken....

En kolonne med tyske kjøretøyer og en Panzer III i spissen.

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.