Hva er gravitasjon?

Bli kjent med kreftene som har formet stjernene og sørger for at vi holder beina på Jorda.

Blant alle de revolusjonære ideene til sir Isaac Newton var det ingen som var mer ambisiøs enn å prøve å forstå gravitasjonen. Den kraften som vi på Jordas overflate kaller tyngdekraften. En gang på  1660-tallet så Newton et eple falle på bakken. Han spurte seg selv: «Hvorfor?»  Ja, hvorfor? Hvorfor faller det ned? Hvorfor svever...

På 1600-tallet var slike spørsmål noe man spurte Gud om, ikke vitenskapen. Men Newton satt ikke i bønn og ventet på svar, han lagde matematiske formler. Hans lov om universell gravitasjon ble første gang  presentert i 1687 da han ga ut Principia Mathematica. Her forklarer han at all materie i Universet trekkes mot hverandre med en...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.