Frimurerne og deres innflytelse på historien

Lyssky grupper trakk i trådene da historiens viktige avgjørelser skulle tas. Gjennom  århundrene bygde frimurerne et brorskap som bredte seg over hele kloden.

Som et av verdens største hemmelige losjer, tiltrekker Frimurerordenen seg en god del oppmerksomhet, men også gransking og undersøkelser. Over seks millioner menn tilhører ordenen på verdensbasis – det betyr at Frimurerordenen er mer for en bevegelse å regne enn en hemmelig sekt. Men til tross for frimurernes store utbredelse (eller kanskje på grunn av...

Et av mysteriene rundt frimurerne er nettopp når og hvordan ordenen oppsto. Den gjengse oppfatning blant historikere er at Frimurerordenen har sitt utspring i et ordentlig murerlaug en gang i løpet av middelalderen. Noen av de høyere titlene, som "ærede mester", har røtter fra den tiden, og de fleste eksperter er enig i at det...

Et lurt spill
Maleriet av den italiensk-østerrikske maleren Ignaz Unterberger forestiller en innvielse i en frimurerlosje i Wien i 1784. Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart sluttet seg til frimurerne i denne losjen samme år.

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.