Empatigenene

DNA-et vårt kan bestemme hvor godt vi kan lese andres følelser gjennom ansiktsuttrykkene deres. Den største studien i sitt slag skal prøve å finne sammenhengen mellom prestasjonene i en kognitiv empatitest og genetikk. Resultatet tyder på at DNAet vårt i det minste er delvis skyld i vår evne til å forstå andres tanker og følelser...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.