Droner

Ubemannede luftfartøy kan redde liv og bidra ved naturkatastrofer – eller levere pakken du bestilte i løpet av en halvtime. Droner benyttes av flyvåpen rundt om i verden, men framtiden ser ut til å bli langt mer mangfoldig for radiostyrte fly. En bransje i rask vekst er det som kalles autonom flukt eller waypoint-flyvning, der...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.