Canadas kappløp over havet

Canada kjempet utrettelig ved Storbritannias side i Atlanterhavet.

Hadde det ikke vært for de enorme bidragene fra de allierte i andre verdenskrig, er det godt mulig at Storbritannia måtte ha gitt tapt for tyske Wehrmacht. Canada ble en av Storbritannias viktigste venner i en tid da mange hadde falt for Wehrmachts sverd. Den 10. september 1939 erklærte Canada krig mot Tyskland – en uke...

I begynnelsen av krigen hadde den kanadiske marine kun 13 fartøy og 3500 marinesoldater. Krig har imidlertid en tendens til å stimulere produksjonen, og ved utgangen av krigen sto Canada med 373 skip og over 90 000 menn. Allerede 16. september 1939 ble de tapre seilerne satt i tjeneste på marinens destroyere St Laurent og...

Langdistanseflyet B-24 Liberator med bombelast var vesentlig for å lukke “Det svarte hullet” i Atlanterhavet.

Konvoier som samlet seg og forberedte den farlige seilasen over Atlanterhavet, var et vanlig syn i havnebyer som Halifax og Sydney i Nova Scotia. Konvoiene besto av skip som holdt til i havner som St. John’s på Newfoundland. De første krigsårene ble mange av disse konvoiene ofre for Tysklands marine, og særlig ubåtene deres. 

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.